Upptyppingar

Upptyppingar seen from Vikrafell
Upptyppingar seen from Vikrafell
Upptyppingar in early October
Upptyppingar in early October
Upptyppingar in early October
Upptyppingar in early October

Picture of the Month

Ódáðahraun, Herðubreið, grotesque, Eggert, desert, tuff, lichen
At the Mountains of Madness: I